Log på


1000 års jubilæum

For 1000 år siden underskrev en gruppe mænd et dokument, der dokumenterede, at Knud den store og abbed Leofric fra klostret i Ely byttede noget jord med hinanden.

En af de mænd, der bevidnede underskriften, var Gerbrand – biskop af Roskilde. Han var formentlig lige blevet udnævnt af Knud til sit nye embede, og han underskrev sig Gerbrand fra Roskilde – det danske folks stift. Det er første gang, bispesædet i Roskilde nævnes ved navn.

Den runde dag skal fejres.  Men hvordan fejrer man en 1000-årig?

Næstved, Stege-Vordingborg og Tryggevælde provstier vil gerne benytte lejligheden til at markere jubilæet med lokale fejringer i de enkelte sogne.

Med dem vil vi huske vores fortid, glæde os over nutiden og se fremtiden i øjnene. Vi vil fejre 1000 års kontinuitet og tro. Vi vil markere, at kirken er til stede, og at vi har holdninger og værdier. Og vi vil evaluere på de første 1000 år, så de næste kan blive endnu bedre.

 

Festlig fejring med kultur og liv

 

Hør Vallensved Gospelkor opføre deres sang, skrevet specielt til fejring af 1000-året.

 

I de tre provstier er der tilsammen 104 sogne, 74 menighedsråd og 150.365 medlemmer af folkekirken. Hvert sogn har sin egen historie og sine egne muligheder og vil derfor give sit eget bidrag til fejringen. Det kan være kultur og historie, debat og etiske spørgsmål eller aktiviteter, der peger ind i fremtiden.

Læs om alle de spændende arrangementer der afholdes, her på siden. Det kan være et foredrag, et stort fælles kaffebord, eller smuk musik, der kan opleves. Alle er velkomne!

Roskilde stifts historie

1412

Dronning Margrethe 1. begraves i Roskilde Domkirke

Herefter bliver kirken gravkirke for mange af Danmarks konger og dronninger.
1536

Reformationen

Reformationen betyder, at Danmark skiller sig ud fra den katolske kirke. Her-efter kaldes stiftet for Sjællands stift, og biskoppen bor i København.
1922

Roskilde bliver selvstændigt stift

Københavns stift skilles fra Roskilde for at blive et selvstændigt stift. I 1961 de-les Københavns stift yderligere op ved, at Helsingør stift udskilles.